IZOBRAŽEVALNI TEDEN OB DNEVU ZEMLJE

Človeška dejavnost po vsem svetu vodi do uničenja ali hitrega zmanjševanja vrst rastlin in prosto živečih živali. Vrste izumirajo in njihova življenjska okolja se krčijo. Vse manjše so biotske raznovrstnosti (gozdovi, ledeniki, puščave, potoki, oceani).

Vsako živo bitje ima svojo vrednost in služi svojemu namenu, kjer v ekosistemu igrajo svojo vlogo, ki pa so nujne k ohranjanju življenja na Zemlji.

Ljudje nenehno sprejemamo odločitve, ki vplivajo na druga živa bitja. Kaj so etični parametri, ki jih moramo upoštevati pri sprejemanju teh odločitev? Kako širiti koncepte in razvijati etiko ravnanja z okoljem med našimi otroci, še posebno mi – vzgojno-varstvene organizacije in druge organizacije, ki so usmerjene v izobraževalni razvoj s svojimi produkti in storitvami.

NAŠ CILJ

Cilj natečajev in drugih izobraževalnih aktivnosti je, da se otroci vključijo v pogovor, postavljajo vprašanja, sodelujejo v kreativnih delavnicah na tematiko onesnaževanja, spoznavanja ogroženih vrst živali in vplivanja na njihovo okolje.

Naslednje idejno izobraževalno gradivo za PRITTKOV nagradni natečaj ni pogoj za sodelovanje. Z idejami, želimo doseči pravilno usmerjenost natečaja in pa seveda doseči to, da se otroci pri izdelavi ogroženih vrst živali zabavajo.

KATEGORIZIRAJMO ŽIVALI

·         Kje živijo, razvrščajmo jih po velikosti, oponašajmo glasove, razvrščajmo po barvah, vrsti kože,…

·         Razlikujemo med okolji v katerih živijo (predvsem se pogovarjamo v slovenskih okoljih – gore, gozdovi, reke, jezera.

·         Spoznajmo ogrožene vrste živali na slovenskih tleh, v nadaljevanju je naštetih le nekaj najbolj opevanih: Ris, volk, Rjavi medved, Gož, Gad, Čebele, Martinček, Bober, Veverica, Netopirji in nekatere Ptice. Poskusite najti čim več takšnih, ki jih otroci še ne poznajo.

 

RAZIŠČIMO KAJ MOTI NAŠE OGROŽENE VRSTE

·         Zakaj živali postanejo ogrožene in kako lahko ustavimo zmanjševanje ugodnih življenjskih pogojev za te vrste?

·         Zakaj so živali v našem okolju koristne? Kako ohranjajo pomembno prehranjevalno verigo?


KAKO LAHKO REŠUJEMO ZEMLJO?

·         Poiščimo rešitev za ohranjanje živalske vrste. Kako lahko pomagamo določeni vrsti živali za njeno preživetje.

·         Uporabite spletno stran z idejami in opisi pomoči, ki so jih navedli na earthday2019

 Skupaj ohranimo vrste!

Kot je Baba Dioum zapisal: 

" Na koncu bomo ohranili le tisto, kar ljubimo, ljubili bomo samo tisto, kar razumemo, in razumeli bomo le tisto, kar smo se naučili. "0

Košarica